TGT Tekstil Gıda SAN. ve DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ

Sosyal Sorumluluk Politikası

  • Anasayfa
  • Sosyal Sorumluluk Politikası

1. AMAÇ

Bu politikanın amacı, TGT Tekstil Gıda San ve Dış. Tic LTD.ŞTİ olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların şirketimiz için önemini vurgulamaktır.

2. KAPSAM

TGT Tekstil Gıda San ve Dış. Tic LTD. ŞTİ’ye göre sosyal sorumluluk, şirketlerin iş süreçlerini toplum üzerinde olumlu bir etki bırakacak şekilde nasıl yönettiği ile ilgilidir.

İş süreçlerini kurumsal yönetimin 3 temel esası olan;

• Şeffaflık

• Adillik

• Hesap verebilirlik

İlkeleri doğrultusunda yürüten şirketimiz, kamuyararı gözeten, tüketici odakIı bir yaklaşımla çalışır.

Esas olan, ekonomik değerin her sosyal paydaş için sürdürülebilir ve adil koşullar altında oluşturulmasıdır.

Bu sebeple sosyal sorumluluk politikamız
Tüm iş süreçlerimizde ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunacak çalışmaları desteklemek, insan sermayesinin sürdürülebilir gelişîmine ve içinde bulunduğumuz toplumu ilgilendiren konulara duyarlı olmak üzerine kurulmuştur. Bu politika, sosyal sorumluluk yaklaşımımıza ilişkin temel ilkelerimizi kapsamaktadır.

Sosyal Sorumluluk politikamız;

A. Yönetim Kurulu üyeleri,

B. Şirketimiz yöneticileri ve çalışanları,

C. Bağlı ortaklık ve iştiraklerimizi ve çalışanlarını, kapsamaktadır. Bu politika,

Yönetim kurulumuzca onaylanmış olup iş yapış şeklimizde bize rehberlik etmektedir.

3. HEDEF

Bu politikanın temel hedefi, evrensel değerlere saygılı, olumlu ve sürdürülebilir ekonomik ve sosyal etkiler yaratarak toplumumuzu ileriye götürmektir.

4. ROL ve SORUMLULUKLAR

4.1.  Yönetim Kurulu

TGT Tekstil Gıda San ve Dış. Tic LTD.ŞTİ Sosyal Sorumluluk Politikasının uygulanmasında üst yönetim öncü bir rol üstlenmektedir.

Yönetim Kurulu, politikaya, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptığım mekanizmaların belirlenmesi ve işletmesinin üst gözetiminden sorumludur.

4.2. Kalite Yönetimi ve İnsan Kaynakları

Sosyal Sorumluluk Politikası Üst Yönetim tarafından onaylanmıştır. Iş bu politikanın hazırlanması geliştirilmesi, güncellenmesi ve yürütülmesinden Kalite Yönetim Temsilcisi sorumludur.

a. Sedex sorumlusunun çalışanların politika esaslarına uyumlarının sağlanması için gerekli tedbirleri alması,

b. Politikaya aykırı hususların incelenmesi amacıyla konuların Genel Müdüre bildirilmesi,

c. Hazırlanan dokümanın kurum içi dağıtımının yapılması Kalîte Yönetim Temsilcisi /Sosyal sorumluluk yöneticisi sorumluluğundadır.

4.3. TGT Tekstil Gıda San ve Dış. Tic LTD.ŞTİ Çalışanları

a. TGT Tekstil Gıda San ve Dış. Tic LTD.ŞTİ politikalarına uyum sağlamak,

b. İç ve dış kanun, standart ve düzenlemelere uyumlu çalışmak,

c. Politikaya aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda Sedex sorumlusuna bildirim yapmak ile sorumludur.